ritningar

Ritningar

Niklas har mångårig erfarenhet från arbete med upprättande av ritningar i AutoCad. Redan 1997 började Niklas rita byggnadstekniska ritningar, och då i rollen som konstruktör. Niklas har härefter upprättat många olika typer av byggritningar och i tidigare roll som projektör på småhusföretag har Niklas upprättat allt från bygglovsritningar till installationsritningar.

Niklas tycker det är särskilt roligt att hjälpa till med arkitektoniska frågor, byggnadsutformningar, planlösningsfrågor m.m. och kan alltså vara behjälplig med att ta fram kompletta bygglovsritningar för mindre byggnadsprojekt (t.ex. villor). Niklas har ett stort arkitekturintresse, estetiskt sinne och även god förmåga att utifrån en ritning tänka sig in i hur slutgiltigt resultat kommer bli.

Niklas är ingen utpräglad konstruktör men har god kunskap om grundläggande hållfasthetslära och dessutom en mycket bred erfarenhet från omfattande ritningsgranskningsarbete inom rollerna som kontrollansvarig, besiktningsman och byggnadsinspektör.

Refensobjekt ritningar

Nedan finns ett urval av projekt där NKPG Byggkonsult AB upprättat ritningar.

Välkommen med Er förfrågan!