projektledning och byggledning

Niklas har mångårig erfarenhet som bygg- och projektledare för t.ex. villabyggnationer, stall- och hallbyggnader, diverse kommunala ombyggnadsprojekt m.m. Denna roll handlar till stor del om att leda byggprojekt från start till slut och inkluderar ofta moment som t.ex:

  • Övergripande samordning
  • Kalkylering
  • Projekteringsledning
  • Kontakt med myndigheter (t.ex. bygglovskontor)
  • Hjälp med upphandling av entreprenörer
  • Genomförande av byggmöten
  • Byggledning på byggarbetsplatsen
  • Ekonomisk uppföljning
projektledning

(Bygg- och projektledning är för tillfället inte NKPG Byggkonsult AB:s 
högst prioriterade arbetsområde.)

Välkommen med Er förfrågan!