certifierad besiktningsman

(ENTREPRENAD-BESIKTNINGSMAN)

Certifierad besiktningsman

(ENTREPRENADBESIKTNINGSMAN)

En entreprenadbesiktningsman har till uppgift att undersöka om en utförd entreprenad är utförd enligt gällande entreprenadkontrakt/avtal samt i enlighet med gällande bygglagstiftning. Besiktningsmannens roll är även att bedöma om arbeten utförts fackmannamässigt samt att säkerställa att entreprenören tagit fram tillhörande egenkontrolldokument, kontrollintyg mm. Dessa besiktningsåtaganden kan gälla allt från en mindre snickeri- eller installationsentreprenad till ett mycket stort totalentreprenadåtagande.

Niklas har t.ex. erfarenhet från flera hundra villabesiktningar samt flerbostadshusprojekt med flera hundra lägenheter. För mindre projekt (t.ex. villor) besiktigar Niklas alla ingående arbeten men för större projekt krävs oftast fler besiktningsmän – t.ex. el-, vvs-, brand- och markbesiktningsmän. För dessa större projekt fungerar Niklas ofta som samordnande besiktningsman vilken benämns huvudbesiktningsman.

De typer av besiktningar som vi kan erbjuda är t.ex. kontrollbesiktningar, förbesiktningar, slutbesiktningar, efterbesiktningar, statusbesiktningar mm. 

Niklas är certifierad som entreprenad-besiktningsman, vilket intygar att han har tillräcklig arbetslivserfarenhet, utbildning mm för uppgiften

Referensobjekt besiktningsman

Nedan finns ett urval av projekt där NKPG Byggkonsult AB varit med som Besiktningsman (Entreprenadbesiktningsman, huvudbesiktningsman).

Välkommen med Er förfrågan!