Lokalbehovsanalys och
Lokalplanering

Tidiga skeden i byggprocessen är mycket viktiga för den fortsatta planeringen och byggandet.

Här kan vi hjälpa till att analysera era behov och utifrån dem hjälpa till att hitta smarta lösningar i planeringen av lokaler, bostäder eller andra byggnader.

Vi kan även hjälpa till med verksamhetsutveckling i samband med om- och nybyggnation för att få fungerande lokaler för framtiden.

productivity, work, businessman
Välkommen med Er förfrågan!