utbildning

Med sin breda erfarenhet kan Niklas erbjuda utbildningsinsatser inom framför allt följande områden:

  • Utbildning kring vårt komplexa regelverk med lagar, förordningar, föreskrifter, råd, standarder, EU-förordningar m.m.
  • Tillgänglighet. Klargörande av regelverk och framför allt utbildning för att skapa insyn och förståelse för hur personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga uppfattar vår bebyggda miljö.
  • Utbildning och stöd till bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.

Niklas vänder sig med sina utbildningsinsatser gärna till kommunala stadsbyggnadskontor samt samhällsbyggnadsnämnder.

Välkommen med Er förfrågan!