Om oss

Byggkonsult Östergötland

Niklas Elvinsson

Niklas har 26 års erfarenhet från byggbranschen och han har haft flera olika befattningar under sitt arbetsliv, bland annat som projektledare, byggledare, byggnadsinspektör, bygglovshandläggare, arbetsledare, besiktningsman, utsättare, konstruktör, CAD-ritare, kvalitets- och miljösamordnare, logistiksamordnare och kalkylator. Efter avslutad högskoleingenjörsexamen 1995 har Niklas jobbat med många olika typer av byggnadsprojekt – allt från villabyggnationer till stora flerbostadshus- och sjukhusprojekt. En bred kompetens har även säkerställts genom drygt fem års anställning som byggnadsinspektör och bygglovshandläggare. 

NKPG Byggkonsult AB

Emma Elvinsson

Emma Elvinsson har mångårig erfarenhet från sjukvården. Efter sjuksköterskeexamen 2001 har Emma jobbat inom flera specialiteter inom vården. Under årens lopp har Emmas intresse för verksamhetsutveckling och organisatoriska frågor förstärkts och Emma har flerårig erfarenhet av arbete  med utvecklingsfrågor. Emma har även ett stort intresse för arkitektur och bygg och var under åren 2014-2017  projektanställd i ett stort om- och tillbyggnadsprojekt på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. I projektet var hennes arbetsuppgifter bland annat att tillsammans med de olika verksamheterna ta fram lokalbehov utifrån tänkta framtida arbetssätt, för att utifrån detta sedan planera nya lokaler. Emma har varit med och planerat lokaler för vård men även kontorslokaler, butiker, entréer, bostäder m.m. I och med Emmas medverkan i planeringen av lokaler väcktes hennes intresse för tillgänglighetsfrågor och hon har därför utbildat sig för att kunna fungera som sakkunnig inom området. 

Vårt erbjudande

NKPG Byggkonsult AB är det lilla byggkonsultbolaget som kan utgöra den stora skillnaden.

Oavsett om du är en oerfaren privatperson som utför ditt första byggnadsprojekt eller om du är en mycket erfaren byggherre så kan vi erbjuda dig stor hjälp. Vårt engagemang och vår breda kompetens ger dig som kund trygghet genom hela byggprocessen – detta huvudsakligen genom rådgivning, stöd och granskning.

De specialistkompetenser vi erbjuder är framför allt kontrollansvar (enligt PBL), entreprenadbesiktningar samt tillgänglighetsgranskningar. Inom alla dessa områden är jag/Niklas certifierad via certifieringsorganet Kiwa, vilket betyder att jag redovisat att jag har erforderlig arbetslivserfarenhet, utbildning samt att jag klarat av tillhörande tentamina – detta alltså för att kunna erbjuda dig som kund specialistkompetens (vilket ofta kan krävas av myndigheter mm).

Under min 26-åriga ”karriär” från byggsvängen så har jag även jobbat som husritare, konstruktör, byggledare, kvalitets- och miljöansvarig, logistiker, bygglovshandläggare och byggnadsinspektör men framför allt i olika typer av projektledarroller. Härmed har jag möjlighet att vara behjälplig med många andra olika stöttande uppgifter i ett byggprojekt. T.ex. har jag möjlighet att upprätta bygglovsritningar.

Min fru Emma kommer framför allt att fungera som administratör i vårt aktiebolag, men hon har också bred erfarenhet från byggbranschen och arbetar även som sakkunnig i tillgänglighetsfrågor. Hon har tidigare arbetat med t.ex. verksamhetsutveckling och lokalplanering och har även genomgått utbildning i cad(-ritande). 

Vi är noggranna och strukturerade och lovar att inte lämna något ”åt slumpen” i våra uppdrag. Vi brinner för att hjälpa till och för oss är det viktigt att arbeta seriöst, professionellt och att via ett trevligt bemötande skapa nöjda kunder.

Vi jobbar i alla typer av byggnadsprojekt, men brinner kanske lite extra för samhällsförbättrande projekt. Att jobba med tillgänglighetsfrågor och i detta arbete få hjälpa och underlätta för utsatta människor i vårt samhälle (alltså personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga) – ja detta är alltså något som ligger oss lite extra varmt om hjärtat.

Med vår hjälp ska du kunna känna dig trygg som kund, i just ditt byggnadsprojekt. Får vi vara med från början så är det minimal risk för att du ska hamna i TV-programmet Fuskbyggarna. Och om vi inte varit med från början, och du skulle råka hamna i någon tråkig situation, så ska vi göra vårt allra bästa för att hjälpa dig att ta dig ur problemen.

Välkommen till oss!

Välkommen med Er förfrågan!