rådgivning och tekniskt stöd

Niklas har mycket bred erfarenhet från byggbranschen och kan hjälpa till med rådgivning och tips inom många byggrelaterade områden. Rådgivningserfarenhet finns framför allt från de dryga fem år som Niklas arbetat som bygglovshandläggare och byggnadsinspektör. Behöver ni hjälp i frågor om lagar och regler eller hur man går tillväga när man söker bygglov, så är Niklas helt rätt person att vända sig till.

Niklas breda erfarenhet är till och med så ”eftertraktad” att Niklas anlitats av Boverket när de arbetar fram nya föreskriftstexter, informationsmaterial, utbildningsprogram mm.

Niklas har även hjälpt bygglovskontor med framtagande av beslutsmallar, hemsidesinformation, checklistor mm. 

Refensobjekt

Nedan finns ett urval av projekt där NKPG Byggkonsult AB haft en rådgivande funktion.

Välkommen med Er förfrågan!